Digitální repozitář
Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky

DIGITÁLNÍ REPOZITÁŘ

Parlamentu České republiky

Převodem historických sněmovních záznamů od 16. století do elektronické podoby a jejich zpřístupněním přes internet získává veřejnost kdekoliv na světě možnost studovat parlamentária jako zdroj poučení a inspirace a obraz své doby.

Digitální knihovna 


je společným projektem českého a slovenského parlamentu, který zpřístupňuje dokumenty společné historie nejméně od roku 1848, stejně tak jako ze současnosti. 

Odkazy ze spodního obrázku si můžete otevřít na této stránce

Digitální knihovna České sněmy

Digitální knihovna "České sněmy" si klade za cíl zpřístupnit na internetu všechny dostupné pramenné materiály vztahující se k dějinám českého sněmovnictví.

Odkazy ze spodního obrázku si můžete otevřít
na této stránce