Digitální repozitář
Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky

DIGITÁLNÍ REPOZITÁŘ

Parlamentu České republiky

Převodem historických sněmovních záznamů od 16. století do elektronické podoby a jejich zpřístupněním přes internet získává veřejnost kdekoliv na světě možnost studovat parlamentária jako zdroj poučení a inspirace a obraz své doby.

Digitální knihovna 


je společným projektem českého a slovenského parlamentu, který zpřístupňuje dokumenty společné historie nejméně od roku 1848, stejně tak jako ze současnosti. 

Odkazy ze spodního obrázku si můžete otevřít na této stránce

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Digitální knihovna České sněmy

Digitální knihovna "České sněmy" si klade za cíl zpřístupnit na internetu všechny dostupné pramenné materiály vztahující se k dějinám českého sněmovnictví.

Odkazy ze spodního obrázku si můžete otevřít
na této stránce